01

فواید

عسل آویشن یک ضد عفونی کننده و ضد باکتری شناخته شده است که از جمله موارد دیگر برای درمان زخم ها و سوختگی ها استفاده می شود. این عسل دارای خواص درمانی است که استفاده از آن بر روی پوست را توجیه می کند: این عسل از رشد باکتری ها جلوگیری می کند و بافت پوست را بازسازی می کند تا التیام خوبی داشته باشد.