01

عسل چند گیاه

عسل چند گیاه که به آن عسل چند گل می گویند، از گرده افشانی زنبور عسل از گیاهان گلدار و گیاهان مختلف در جنگل های عمیق جمع آوری می شود.